Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan. Bekanta dig också med vår verksamhetsplan där du hittar mera info om våra prioriteringar och tyngdpunktsområden.

Vi har en ny version av vårt stipendiehanteringssystem. Det här påverkar inte dig som är sökande, men innebär några förändringar och flera förbättringar för dig:

  • Det nya systemet kräver att du beställer ett nytt lösenord för inloggningen. 
  • De länkar som du tidigare har fått i anslutning till andra ansökningar fungerar inte längre.
  • Vårt nya system sparar automatiskt dina textsvar medan du skriver.
  • En arbetsgrupp kan endast skicka in en ansökan
  • Vi kan endast ta emot digitala bilagor.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har ett nytt system sedan 24.10. Gamla lösenord fungerar inte. Om du inte ännu har nollställt ditt lösenord, gör du det här. Om du har tekniska problem så kan du kontakta oss per e-post på adressen kansliet@kulturfonden.fi.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1802 November/Arbetsstipendier
Stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för 1-3 år. Arbetsstipendierna riktar sig till professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker. Ansökan ska innehålla en plan och arbetsprov.
01.11 - 30.11.2017
1803 November/Samfund
Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
01.11 - 30.11.2017
1804 November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
01.11 - 30.11.2017
1805 November/Doktorandstipendier
Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.
01.11 - 30.11.2017
1822 Svenska studiefonden - läroinrättningar
Svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor och folkhögskolor kan ansöka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier.
15.01 - 09.02.2018
1815 Journalistpraktikanter
för journalist- och fotostuderande som gör sin obligatoriska praktik på en tidningsredaktion.
01.02 - 28.02.2018
1816 Språkbad för journalister
för journalister yrkesverksamma på svenska i Finland som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för journalister yrkesverksamma på svenska i Sverige som vill arbeta på en svensk tidningsredaktion i Finland.
01.02 - 28.02.2018
1817 Journaliststipendier
för journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland, för fortbildning och konstkritik.
01.02 - 28.02.2018
1820 Svenska studiefonden - studerande
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
01.02 - 28.02.2018
1839 Vistelsestipendier
Vi beviljar vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) för svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst och till S:t Petersburg för svenskspråkiga författare, konstnärer (ej inom bildkonst), journalister, pedagoger eller forskare. Stipendierna beviljas personer som är verksamma i Finland.
01.02 - 28.02.2018
1862 Film och mediaproduktion
för film-, TV- och radioproduktioner på svenska i Finland, oberoende av publiceringsplattform. Även för mångmediala helheter.
01.03 - 31.03.2018
1863 Lärlingsstipendium
för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.Även personer som har studerat museiämnen kan komma ifråga för att erhålla internationell erfarenhet.
12.03 - 12.04.2018
1834 Föreningshusrenovering
för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
01.04 - 30.04.2018
1890 Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.
01.09 - 30.09.2018

Fortlöpande

Typ av stöd
Beskrivning
1824 Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
1827 Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
1828 Kultur i skolan
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
1829 Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
1832 Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
1836 Resestipendier - kultur
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
1837 Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn