Välkommen

Alla
Privatpersoner
Arbetsgrupper
Organisationer

Aktuella bidrag

Inga aktuella bidrag

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag
Detaljer
för film- och tv-produktioner på svenska i Finland.
för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.
för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
för eftisar som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare i 2-10 h eller besöka ett kulturevenemang.
för kulturevenemang i skolor och daghem som använt minst ett kulturpaket inom Kultur i skolan eller Kultur på dagis.
för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.Även personer som har studerat museiämnen kan komma ifråga för att erhålla internationell erfarenhet.
för läromedelsförfattare.
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
för studerande och nyutexaminerade. Stipendierna möjliggör intressant utlandspraktik vid valda praktikorganisationer. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Du kan samtidigt söka stipendium för högst två praktikplatser.
för finlandssvenska journalister som vill arbeta 1–3 månader på en tidningsredaktion i Sverige och för rikssvenska journalister som vill arbeta på en finlandssvensk tidningsredaktion.
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond är en privat fond vars syfte är att genom sin utdelning stöda kulturlivet i Åboland, den finlandssvenska kulturen och utbildningen på svenska i Finland.
Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.
Svenska kulturfonden lediganslår årligen ett sexmånaders stipendium till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12. Ansökningstid är i februari. Vistelsestipendiet kan sökas av i Finland verksamma svenskspråkiga professionella konstnärer inom visuell konst, litteratur eller scenkonst. Stipendiet innefattar fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén under ett halvår samt ett arbetsstipendium. Stipendiets storlek 12 000 €. Vistelsestipendier till St Petersburg beviljas för perioderna 1.10 - 31.12.2016 och 1.1 - 31.3.2017. Stipendierna kan sökas av i Finland verksamma svenskspråkiga författare, konstnärer (ej bildkonst),journalister, pedagoger och forskare. Personer som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland prioriteras. Stipendiet innefattar fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i St Petersburg samt ett stipendium på 6000 €.