Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan. Bekanta dig också med vår verksamhetsplan där du hittar mera info om våra prioriteringar och tyngdpunktsområden.

Första gången? Registrera dig här.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1962 Film- och medieproduktion
för film-, tv- och radioproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Också för mångmediala helheter.
01.03 - 31.03.2019
1963 Lärlingsstipendium
För konstnärer och hantverkare som har avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning. Också för personer som har studerat museiämnen och vill skaffa sig internationell erfarenhet.
12.03 - 12.04.2019
1938 Utlandspraktik
Vi erbjuder praktikplatser vid tio kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom.
15.03 - 31.03.2019
1919 Läromedelsproduktion
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
21.03 - 25.05.2019
1925 Turnébidrag
för turnéer i Finland och utomlands.
01.04 - 30.04.2019
1934 Föreningshusrenovering
Bidrag för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
01.04 - 30.04.2019

Fortlöpande

Typ av stöd
Beskrivning
1927 Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
1924 Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
1928 Kultur i skolan
För skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenska språkbadsgrupper i finska skolor.
1929 Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta med barnen i minst 10 timmar.
1932 Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
1936 Resestipendier - kultur
för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund. Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.
1937 Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland.
1923 Kulturarvspraktik
för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).