Resestipendieansökan kan lämnas in igen 15.10.2015

Välkommen

Våra olika ansökningstyper

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Praktikstipendier 15.09.2015 30.09.2015
November/Arbetsstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Doktorandstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Privatpersoner och arbetsgrupper 01.11.2015 30.11.2015
November/Samfund 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd för film- och tv-produktioner på svenska i Finland
Fältpraktik för lärarstuderande Stipendiet för fältpraktik i södra Finland är avsett för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.
Föreningshusrenovering Renoveringsstödet kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska som äger ett hus.
Kultur i skolan Kultur i skolan riktar sig till skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning. Med ett bidrag om 500 euro kan skolan engagera valfri konstnär/kulturarbetare för en sekvens om 10h. Inte för resor eller material. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kultur i vården Kultur i vården är avsedd för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna. Ansökningstiden är fortlöpande.
Kultur på bibban Kultur på bibban ger alla allmänna bibliotek, både central- och närbibliotek, en möjlighet att ansöka om bidrag för kulturprogram på svenska. Bidrag beviljas inte för bibliotekets normala, lagstadgade utlånings- och informationsverksamhet. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kultur på dagis Kultur på dagis riktar sig till daghem och förskolor. Med ett bidrag om 500 euro kan daghemmet engagera valfri konstnär/kulturarbetare för ca 10 h. Inte för resor eller material. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kultur på eftis Kultur på eftis riktar sig till eftisar som vill engagera en konstnär/kulturarbetare för ca 2-10 h. Bidrag kan också beviljas för kulturevenemang. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kulturbonus Kulturbonus är bidrag för kulturevenemang och riktar sig till skolor och daghem som aktivt har engagerat kulturarbetare med Kultur i skolan-bidrag eller Kultur på dagis-bidrag. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Lärlingsstipendium för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig i sin konstgren under professionell handledning.
Läromedel Läromedelsstöd kan sökas hela året. Sista inlämningsdatum för följande beslutsmöte är 24.4.2015. Besked ges 6.5.2015.
Stöd för pedagogiska studier i Vasa Stipendiet för pedagogiska studier i Vasa (endast för auskultering) är avsett för pedagogiska studier vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för att stöda ungdomars egna initiativ som även riktar sig till andra barn och ungdomar.
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt För förberedande projekt dvs. planering av ett strategiskt projekt inom något av Kulturfondens specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet, Program för teaterkonst, Ung på svenska. Max. 10 000 €.
Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt För strategiskt projekt inom Kulturfondens specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet eller programmet Ung på svenska. Obs! Endast registrerade samfund kan söka. Tilläggsuppgifter

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Praktikstipendier 15.09.2015 30.09.2015
November/Arbetsstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Doktorandstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Privatpersoner och arbetsgrupper 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd för film- och tv-produktioner på svenska i Finland
Fältpraktik för lärarstuderande Stipendiet för fältpraktik i södra Finland är avsett för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.
Lärlingsstipendium för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig i sin konstgren under professionell handledning.
Läromedel Läromedelsstöd kan sökas hela året. Sista inlämningsdatum för följande beslutsmöte är 24.4.2015. Besked ges 6.5.2015.
Stöd för pedagogiska studier i Vasa Stipendiet för pedagogiska studier i Vasa (endast för auskultering) är avsett för pedagogiska studier vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för att stöda ungdomars egna initiativ som även riktar sig till andra barn och ungdomar.
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt För förberedande projekt dvs. planering av ett strategiskt projekt inom något av Kulturfondens specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet, Program för teaterkonst, Ung på svenska. Max. 10 000 €.

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
November/Privatpersoner och arbetsgrupper 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd för film- och tv-produktioner på svenska i Finland
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för att stöda ungdomars egna initiativ som även riktar sig till andra barn och ungdomar.
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt För förberedande projekt dvs. planering av ett strategiskt projekt inom något av Kulturfondens specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet, Program för teaterkonst, Ung på svenska. Max. 10 000 €.

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
November/Samfund 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd för film- och tv-produktioner på svenska i Finland
Föreningshusrenovering Renoveringsstödet kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska som äger ett hus.
Kultur i skolan Kultur i skolan riktar sig till skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning. Med ett bidrag om 500 euro kan skolan engagera valfri konstnär/kulturarbetare för en sekvens om 10h. Inte för resor eller material. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kultur i vården Kultur i vården är avsedd för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna. Ansökningstiden är fortlöpande.
Kultur på bibban Kultur på bibban ger alla allmänna bibliotek, både central- och närbibliotek, en möjlighet att ansöka om bidrag för kulturprogram på svenska. Bidrag beviljas inte för bibliotekets normala, lagstadgade utlånings- och informationsverksamhet. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kultur på dagis Kultur på dagis riktar sig till daghem och förskolor. Med ett bidrag om 500 euro kan daghemmet engagera valfri konstnär/kulturarbetare för ca 10 h. Inte för resor eller material. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kultur på eftis Kultur på eftis riktar sig till eftisar som vill engagera en konstnär/kulturarbetare för ca 2-10 h. Bidrag kan också beviljas för kulturevenemang. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Kulturbonus Kulturbonus är bidrag för kulturevenemang och riktar sig till skolor och daghem som aktivt har engagerat kulturarbetare med Kultur i skolan-bidrag eller Kultur på dagis-bidrag. Fri ansökningstid. Riktgivande behandlingstid är fyra veckor.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för att stöda ungdomars egna initiativ som även riktar sig till andra barn och ungdomar.
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt För förberedande projekt dvs. planering av ett strategiskt projekt inom något av Kulturfondens specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet, Program för teaterkonst, Ung på svenska. Max. 10 000 €.
Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt För strategiskt projekt inom Kulturfondens specialprogram 2014–2016: Program för gymnasiet eller programmet Ung på svenska. Obs! Endast registrerade samfund kan söka. Tilläggsuppgifter