Välkommen

Alla
Privatpersoner
Arbetsgrupper
Organisationer

Aktuella bidrag

Typ av bidrag
Lediganslås
Sista ansökningsdagen
15.09.2017
30.09.2017
01.11.2017
30.11.2017
01.11.2017
30.11.2017
01.11.2017
30.11.2017

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag
Detaljer
för film-, TV- och radioproduktioner på svenska i Finland. Även för mångmediala helheter som kan publiceras på flera plattformar.
för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.Även personer som har studerat museiämnen kan komma ifråga för att erhålla internationell erfarenhet.
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Bidragsformen har upphört 31.5.2017.