Välkommen

Alla
Privatpersoner
Arbetsgrupper
Organisationer

Aktuella bidrag

Typ av bidrag
Lediganslås
Sista ansökningsdagen
01.02.2016
29.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
01.02.2016
29.02.2016

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag
Detaljer
för film- och tv-produktioner på svenska i Finland.
för lärarstuderande vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.
för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
för eftisar som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare i 2-10 h eller besöka ett kulturevenemang.
Kultur tillsammans stödjer kulturell verksamhet som främjar integration, mångkultur och flyktingars delaktighet i samhället.
för kulturevenemang i skolor och daghem som använt minst ett kulturpaket inom Kultur i skolan eller Kultur på dagis.
för konstnärer och hantverkare som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig under professionell handledning.
för läromedelsförfattare.
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer (också för AiR-vistelser), kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund.
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
Praktikstipendierna kan sökas av dig som är heltidsstuderande vid universitet eller högskola eller som har utexaminerats under det senaste året. Du ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. Du kan samtidigt söka stipendium för högst två praktikplatser - i så fall ska du göra två separata ansökningar och ange vilken plats du prioriterar högre.