Välkommen!

På den här webbplatsen ansöker du om bidrag eller stipendium. Observera att vi endast tar emot ansökningar som gjorts här. 

Nedan hittar du alla aktuella bidragsformer. Läs anvisningarna noggrant innan du gör din ansökan. Bekanta dig också med vår verksamhetsplan där du hittar mera info om våra prioriteringar och tyngdpunktsområden.

Vi har en ny version av vårt stipendiehanteringssystem. Det här påverkar inte dig som är sökande, men innebär några förändringar och flera förbättringar för dig:

  • Det nya systemet kräver att du beställer ett nytt lösenord för inloggningen. 
  • De länkar som du tidigare har fått i anslutning till andra ansökningar fungerar inte längre.
  • Vårt nya system sparar automatiskt dina textsvar medan du skriver.
  • En arbetsgrupp kan endast skicka in en ansökan
  • Vi kan endast ta emot digitala bilagor.

Första gången? Registrera dig här.

Obs! Vi har ett nytt system sedan 24.10. Gamla lösenord fungerar inte. Om du inte ännu har nollställt ditt lösenord, gör du det här. Om du har tekniska problem så kan du kontakta oss per e-post på adressen kansliet@kulturfonden.fi.

Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
1802 November/Arbetsstipendier
Stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för 1-3 år. Arbetsstipendierna riktar sig till professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker. Ansökan ska innehålla en plan och arbetsprov.
01.11 - 30.11.2017
1803 November/Samfund
Bidrag för organisationer inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
01.11 - 30.11.2017
1804 November/Privatpersoner och arbetsgrupper
Bidrag för privatpersoner och arbetsgrupper inom Svenska kulturfondens verksamhetsområden: utbildning, forskning, konst, kultur, och allmän finlandssvensk verksamhet.
01.11 - 30.11.2017
1805 November/Doktorandstipendier
Stipendier för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.
01.11 - 30.11.2017

Fortlöpande

Typ av stöd
Beskrivning
1728 Kultur i skolan
för skolor som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt. Bidrag kan ges åt svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning och svenskspråkiga språkbadsgrupper i finska skolor.
1719 Läromedelsstipendier
för läromedelsförfattare. Bidrag beviljas i samarbete med Svenska kulturfonden, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner.
1727 Kultur i vården
för kultursatsningar inom vården, där kultursatsningen riktas till patienterna/klienterna.
1729 Kultur på dagis
för daghem och förskolor som vill bjuda in en konstnär eller kulturarbetare för att arbeta i minst 10 h.
1732 Kultur på bibban
för kulturprogram på svenska. Målsättningen är att stärka bibliotekens roll som kulturförmedlande och identitetsskapande institution och inspirera till läsupplevelser. Projekten kan rikta sig till olika åldersgrupper, gärna grupper med specialbehov.
1734 Föreningshusrenovering
för renovering av föreningshus. Kan sökas av aktiva föreningar med verksamhet på svenska.
1736 Resestipendier - kultur
för resor med anledning av kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare samt anställda inom finlandssvenska förbund. Observera att vi inte beviljar resestipendier till skolelever eller studerande.
1824 Stöd för pedagogiska studier i Vasa
för pedagogiska studier (”auskultering”) vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi i Vasa.
1837 Resestipendier - utbildning
för anställda inom utbildningssektorn samt barn- och ungdomssektorn