Våra olika ansökningstyper

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt 15.04.2015 30.04.2015
Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 15.04.2015 30.04.2015
November/Arbetsstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Doktorandstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Privatpersoner och arbetsgrupper 01.11.2015 30.11.2015
November/Samfund 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd Kulturfondens styrelse behandlar skyndsamma filmansökningar tre gånger per år, i januari, maj och oktober. Ansökningsdeadline är 15.4, 15.9 och 15.12. Alla övriga film- och etermedia ansökningar hänvisas till vår ordinarie ansökningstid i november.
Fältpraktik för lärarstuderande Stödet för fältpraktik i södra Finland är avsett för lärarstuderande vid Pedagogiska fakulteten i Vasa. Stöd kan sökas fortlöpande under året.
Föreningshusrenovering Renoveringsstödet kan sökas av aktiva föreningar som äger ett hus i behov av renoveringsåtgärder. Understödet kan sökas fortlöpande under hela året. Understödet gäller lönekostnader för yrkesmannainsatser inom ett renoveringsprojekt. Anskaffningar och investeringar godkänns inte.
Kultur i skolan Kultur i skolan riktar sig till skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning. Med ett bidrag om 500 euro kan skolan engagera valfri konstnär/kulturarbetare för ca 10 h. Inte för resor eller material.
Kultur i vården Kultur i vården är avsedda för kultursatsningar inom vården riktad till patienterna/klienterna och kan sökas fortlöpande hela året.
Kultur på bibban Kultur på bibban ger alla allmänna bibliotek, både central- och närbibliotek, en möjlighet att ansöka om bidrag för kulturprogram på svenska. Bidrag beviljas inte för bibliotekets normala, lagstadgade utlånings- och informationsverksamhet. Fri ansökningstid.
Kultur på dagis Kultur på dagis riktar sig till daghem och förskolor. Med ett bidrag om 500 euro kan daghemmet engagera valfri konstnär/kulturarbetare för ca 10 h. Inte för resor eller material.
Kultur på eftis Kultur på eftis riktar sig till eftisar som vill engagera en konstnär/kulturarbetare för ca 2-10 h. Bidrag kan också beviljas för kulturevenemang.
Kulturbonus Kulturbonus är bidrag för kulturevenemang och riktar sig till skolor och daghem som aktivt har engagerat kulturarbetare. Ett daghem ska ha genomfört minst ett kulturpaket inom Kultur på dagis senaste läsår. En skola ska ha genomfört minst två kulturpaket inom Kultur i skolan senaste läsår.
Lärlingsstipendium Svenska kulturfonden beviljar lärlingsstipendier för högst ett år, för konstnärer som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig i sin konstgren under ledning av en etablerad konstnär. Stipendiet förutsätter ett avtal mellan parterna. Stipendiet är 1 250 €/mån, högst 15 000 €/år. Ansökningarna behandlas 2 gånger per år. Ansökningsdeadline är 15.4 och 15.10.
Läromedel Läromedelsstöd kan sökas hela året. Sista inlämningsdatum för följande beslutsmöte är 24.4.2015. Besked ges 6.5.2015.
Resestipendier Resestipendier kan ansökas hela året och är avsedda för kulturarbetare, konstutövare och personal inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn som deltar i kurser, seminarier eller gör kortare studieresor. Ej för studerande eller forskare.
Stöd för pedagogiska studier i Vasa Stödet för pedagogiska studier i Vasa (endast för auskultering) är avsett för ämnesstuderande vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet som genomför sina pedagogiska studier för lärare vid Pedagogiska fakulteten i Vasa. Stöd kan sökas fortlöpande under året.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för ungdomar under 26 år för att uppmuntra till egna initiativ och insatser. Ansökningstid hela året.

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt 15.04.2015 30.04.2015
November/Arbetsstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Doktorandstipendier 01.11.2015 30.11.2015
November/Privatpersoner och arbetsgrupper 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd Kulturfondens styrelse behandlar skyndsamma filmansökningar tre gånger per år, i januari, maj och oktober. Ansökningsdeadline är 15.4, 15.9 och 15.12. Alla övriga film- och etermedia ansökningar hänvisas till vår ordinarie ansökningstid i november.
Fältpraktik för lärarstuderande Stödet för fältpraktik i södra Finland är avsett för lärarstuderande vid Pedagogiska fakulteten i Vasa. Stöd kan sökas fortlöpande under året.
Lärlingsstipendium Svenska kulturfonden beviljar lärlingsstipendier för högst ett år, för konstnärer som avslutat sin egentliga utbildning och vill förkovra sig i sin konstgren under ledning av en etablerad konstnär. Stipendiet förutsätter ett avtal mellan parterna. Stipendiet är 1 250 €/mån, högst 15 000 €/år. Ansökningarna behandlas 2 gånger per år. Ansökningsdeadline är 15.4 och 15.10.
Läromedel Läromedelsstöd kan sökas hela året. Sista inlämningsdatum för följande beslutsmöte är 24.4.2015. Besked ges 6.5.2015.
Resestipendier Resestipendier kan ansökas hela året och är avsedda för kulturarbetare, konstutövare och personal inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn som deltar i kurser, seminarier eller gör kortare studieresor. Ej för studerande eller forskare.
Stöd för pedagogiska studier i Vasa Stödet för pedagogiska studier i Vasa (endast för auskultering) är avsett för ämnesstuderande vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet som genomför sina pedagogiska studier för lärare vid Pedagogiska fakulteten i Vasa. Stöd kan sökas fortlöpande under året.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för ungdomar under 26 år för att uppmuntra till egna initiativ och insatser. Ansökningstid hela året.

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt 15.04.2015 30.04.2015
November/Privatpersoner och arbetsgrupper 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd Kulturfondens styrelse behandlar skyndsamma filmansökningar tre gånger per år, i januari, maj och oktober. Ansökningsdeadline är 15.4, 15.9 och 15.12. Alla övriga film- och etermedia ansökningar hänvisas till vår ordinarie ansökningstid i november.
Resestipendier Resestipendier kan ansökas hela året och är avsedda för kulturarbetare, konstutövare och personal inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn som deltar i kurser, seminarier eller gör kortare studieresor. Ej för studerande eller forskare.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för ungdomar under 26 år för att uppmuntra till egna initiativ och insatser. Ansökningstid hela året.

Aktuella bidrag

Typ av bidrag Lediganslås Sista ansökningsdagen
Specialprogram 2014-2016/Förberedande projekt 15.04.2015 30.04.2015
Specialprogram 2014-2016/Strategiskt projekt 15.04.2015 30.04.2015
November/Samfund 01.11.2015 30.11.2015

Fortlöpande bidrag

Typ av bidrag Detaljer
Filmstöd Kulturfondens styrelse behandlar skyndsamma filmansökningar tre gånger per år, i januari, maj och oktober. Ansökningsdeadline är 15.4, 15.9 och 15.12. Alla övriga film- och etermedia ansökningar hänvisas till vår ordinarie ansökningstid i november.
Föreningshusrenovering Renoveringsstödet kan sökas av aktiva föreningar som äger ett hus i behov av renoveringsåtgärder. Understödet kan sökas fortlöpande under hela året. Understödet gäller lönekostnader för yrkesmannainsatser inom ett renoveringsprojekt. Anskaffningar och investeringar godkänns inte.
Kultur i skolan Kultur i skolan riktar sig till skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning. Med ett bidrag om 500 euro kan skolan engagera valfri konstnär/kulturarbetare för ca 10 h. Inte för resor eller material.
Kultur i vården Kultur i vården är avsedda för kultursatsningar inom vården riktad till patienterna/klienterna och kan sökas fortlöpande hela året.
Kultur på bibban Kultur på bibban ger alla allmänna bibliotek, både central- och närbibliotek, en möjlighet att ansöka om bidrag för kulturprogram på svenska. Bidrag beviljas inte för bibliotekets normala, lagstadgade utlånings- och informationsverksamhet. Fri ansökningstid.
Kultur på dagis Kultur på dagis riktar sig till daghem och förskolor. Med ett bidrag om 500 euro kan daghemmet engagera valfri konstnär/kulturarbetare för ca 10 h. Inte för resor eller material.
Kultur på eftis Kultur på eftis riktar sig till eftisar som vill engagera en konstnär/kulturarbetare för ca 2-10 h. Bidrag kan också beviljas för kulturevenemang.
Kulturbonus Kulturbonus är bidrag för kulturevenemang och riktar sig till skolor och daghem som aktivt har engagerat kulturarbetare. Ett daghem ska ha genomfört minst ett kulturpaket inom Kultur på dagis senaste läsår. En skola ska ha genomfört minst två kulturpaket inom Kultur i skolan senaste läsår.
Ungdomsstipendier Ungdomsstipendier är avsedda för ungdomar under 26 år för att uppmuntra till egna initiativ och insatser. Ansökningstid hela året.