Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Lokalhistorisk praktik

Praktikstipendium för studerande, i första hand inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik). Även andra studieinriktningar kan beaktas.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Kontakta organisationen du vill praktisera hos innan du gör ansökan. Kom överens om arbetstid och längd på praktiken, samt vilket arbete du förväntas utföra.
(Obligatorisk)
OBS! Stipendiet kan endast beviljas till heltidsstuderande.
(Obligatorisk)
OBS! Kulturfondens styrelse granskar årligen kriterierna för våra bidragsformer och beslöt hösten 2023 att justera antalet gånger samma person kan beviljas detta stipendium. Om du har fått stipendiet två eller flera gånger / i sex månaders tid kan du inte söka det på nytt.