Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Systrarna Standertskjölds rekreationsstipendium år 2024

Specialstipendium för personlig rekreation för professionella skådespelare och konstnärer. Med rekreation avser vi aktiviteter som främjar din hälsa och ditt välmående samt ger inspiration och stärker dina möjligheter till fortsatt skapande. Vi beviljar inte stipendierna för projektverksamhet eller för anskaffning av utrustning.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Bidraget kan endast sökas av professionella konstnärer.
(Obligatorisk)
OBS! Heltidsstuderande kan inte söka Systrarna Standertskjölds stipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Detta stöd kan inte sökas av dig som mottar ett arbetsstipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Systrarna Standertskjölds stipendium kan inte ansökas för genomförande av projektverksamhet.