Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Systrarna Standertskjölds friskvårdsstipendium

Friskvårdsstipendium för att främja professionella skådespelares och konstnärers välmående. Notera att vi inte beviljar stipendiet för projektverksamhet eller anskaffningar.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Bidraget kan endast sökas av professionella konstnärer.
(Obligatorisk)
OBS! Heltidsstuderande kan inte söka Systrarna Standertskjölds stipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Detta stöd kan inte sökas av dig som mottar ett arbetsstipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Systrarna Standertskjölds stipendium kan inte ansökas för genomförande av projektverksamhet.