Hjälp för dig som ansöker om bidrag i November

Om du upplever problem med att logga in?

Klicka här för att få hjälp med de vanligaste problemen relaterade till att logga in på ditt sökandekonto.


Frågor gällande ansökans innehåll

Klicka här för att få tips och råd gällande själva ansökans innehåll och vad du bör tänka på när du söker om stöd.

Och om du fortfarande har frågor gällande ansökans innehåll kan du kontakta Kulturfondens ombudsmän.


Viktig information för er som söker som en arbetsgrupp

Vi får många frågor om hur arbetsgrupper ska göra då de ansöker om bidrag och anhåller om utbetalning av bidrag. Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Läs denna text och kontakta oss eventuellt om du har ytterligare frågor.

Se också vår instruktionsvideo för mer information.

Jag lyckades inte lösa mina problem med hjälp av ovanstående länkar, vad gör jag nu?

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta oss på e-posten kansliet@kulturfonden.fi

Du kan också ringa vår hjälplinje (se tider nedan): 09 231 638 96

Vi svarar främst på tekniska frågor men också på grundläggande frågor gällande innehållet i ansökningen. Vid behov kan vi vidarebefordra din fråga till någon av våra ombudsmän som sedan kontaktar dig per e-post eller per telefon.

Vi svarar på hjälplinjen enligt följande:

Vecka 48:
23-27 november (må-fre) kl. 10-16

Vecka 49:
30 november (må) kl. 10-18

Tiderna uppdateras efterhand.