Viktig information för er som söker som en arbetsgrupp

Vi får många frågor om hur arbetsgrupper ska göra då de ansöker om bidrag och anhåller om utbetalning av bidrag. Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Läs texten nedan och kontakta oss om du har frågor.

När din arbetsgrupp gör sin bidragsansökan

Om du söker bidrag för en arbetsgrupp, ska du alltid meddela arbetsgruppsmedlemmarnas namn och personnummer redan innan du börjar göra en ansökan. Det här gör du genom att på ansökningsportalen skapa en gruppsökandeprofil redan innan ni ansöker om bidraget.

Kom ihåg att fylla i alla gruppmedlemmars uppgifter redan när du registrerar en sökandeprofil för arbetsgruppen. Om du som skapar sökandeprofilen inte känner till allas personnummer kan du komplettera med dem senare. Det här kräver dock att du har registrerat alla medlemmar i sökandeprofilen redan innan du skapar en ny ansökan. Det går inte att lägga till nya medlemmar i sökandeprofilen efter att du börjat fylla i en ansökan.

När arbetsgruppens bidrag ska betalas ut

Ska du anhålla om utbetalning av ett bidrag som beviljats för en grupp, men har inte fyllt i de andras namn i sökandeprofilen?

Om du sökt arbetsgruppens bidrag som en enskild person och redan anhållit om utbetalning, måste du beakta arbetsgivarkostnader då du betalar bidraget vidare till arbetsgruppsmedlemmarna. Det här gäller också om vi har beviljat bidraget till en arbetsgrupp, men bidraget har betalats ut endast till ditt konto.

Vi rapporterar alla beviljade bidrag till skatteverket. Om bidraget inte delas mellan arbetsgruppsmedlemmarna, måste vi rapportera att hela beloppet gått dig som fått det utbetalt till ditt konto.

Har du ännu inte bett om att få ett beviljat bidrag utbetalt? Korrigera uppgifterna genom att mejla oss på kansliet(at)kulturfonden.fi. Kom ihåg att också mejla oss om en deltagare har lämnat arbetsgruppen eller om någon av arbetsgruppens medlemmar borde bytas ut.

Checklista för dig som söker bidrag för en arbetsgrupp

1. Gör ansökan som en arbetsgrupp, inte en enskild person.
2. Ange alla arbetsgruppsmedlemmar i sökandeprofilen.
3. Försäkra dig om att bidraget betalas ut direkt till varje gruppmedlem.