Hjälp för dig som ansöker om bidrag i november

Om du upplever problem med att logga in?

Klicka här för att få hjälp med de vanligaste problemen relaterade till att logga in på ditt sökandekonto.


Frågor gällande ansökans innehåll

Klicka här för att få tips och råd gällande själva ansökans innehåll och vad du bör tänka på när du söker om stöd.

Och om du fortfarande har frågor gällande ansökans innehåll kan du kontakta Kulturfondens ombudsmän.


Jag lyckades inte lösa mina problem med hjälp av ovanstående länkar, vad gör jag nu?

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du ringa vår IT-samordnare: 040 704 9345