Hjälp för dig som ansöker om bidrag

Om du upplever problem med att logga in?

Klicka här för att få hjälp med de vanligaste problemen relaterade till att logga in på ditt sökandekonto.


Frågor gällande ansökans innehåll

Och om du fortfarande har frågor gällande ansökans innehåll kan du kontakta Kulturfondens ombudsmän.


Viktig information för er som söker som en arbetsgrupp

Vi får många frågor om hur arbetsgrupper ska göra då de ansöker om bidrag och anhåller om utbetalning av bidrag. Är du kontaktperson för en arbetsgrupp? Läs denna text och kontakta oss eventuellt om du har ytterligare frågor.


Jag lyckades inte lösa mina problem med hjälp av ovanstående länkar, vad gör jag nu?

Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta oss på e-posten kansliet@kulturfonden.fi