Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Frans Henriksons testamentsfond år 2025

Bidrag beviljas för utvecklingsprojekt som gynnar svenska kulturändamål i Sydösterbotten.

(Obligatorisk)
OBS! Bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond kan i denna omgång endast ansökas för utvecklingsprojekt. För ordinarie verksamhet och projekt kan bidrag sökas ur Kulturfondens novemberomgång.