Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Henry och Martta Bertells minnesfond år 2025

Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Stipendiet kan endast sökas av studerande vid de tekniska linjerna vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa eller Yrkesakademin i Österbotten. Om du är osäker på om du kan söka stipendiet kan du kontakta oss på adressen kansliet@kulturfonden.fi.