Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Svenska studiefonden - studerande år 2024

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskola eller universitet i Finland eller utomlands. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Man kan få stipendium från Studiefonden endast en gång. Tyvärr kan du därför inte ansöka om stipendium nu. Om du fått ett stipendium tidigare, men inte tagit emot det, kan du kontakta Studiefondens kansli på adressen kontakt@studiefonden.fi för närmare information.