Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: November / Arbetsstipendier år 2024

Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Studerande kan inte beviljas arbetsstipendium. Kontakta oss ifall du är osäker på om du kan söka arbetsstipendium eller inte.
(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan du inte ansöka om arbetsstipendium om du är under 18 eller över 68 år. Det beror på att LPA endast beviljar arbetspensionsförsäkring för stipendiater för personer som är mellan 18-68 år och inte har ålderspension. Läs mer: https://www.mela.fi/sv/stipendiater/allmant-om-pensionsforsakringen-for-stipendiater/
(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan du inte ansöka om arbetsstipendium om du har ålderspension.
(Obligatorisk)
OBS! Arbetsstipendium beviljas inte till personer som bor i Svenska kulturfondens stipendielägenheter.