Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Systrarna Standertskjölds rehabiliteringsstipendium år 2023

Specialstipendium för rehabilitering (mental och fysisk omsorg ) för professionella skådespelare och konstnärer. Vi beviljar inte stipendiet för projektverksamhet.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Bidraget kan endast sökas av professionella konstnärer.
(Obligatorisk)
OBS! Heltidsstuderande kan inte söka Systrarna Standertskjölds stipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Detta stöd kan inte sökas av dig som mottar ett arbetsstipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Systrarna Standertskjölds stipendium kan inte ansökas för genomförande av projektverksamhet.