Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur

Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Svenska kulturfonden beviljar max ett resestipendium per person och år. Karenstiden beräknas som 12 månader mellan resorna, inte från beskedet om att man beviljats resestipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Vi beviljar inte bidrag till studerande eller skolelever.