Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur

Genom bidraget (tidigare Bidrag för fortbildande resor inom konst och kultur) vill vi främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet och nätverk internationellt och inom Finland. Du kan söka bidraget för att delta i kurser och seminarier, åka på studiebesök, vistas i konstnärsresidens eller för att närvara vid egen vernissage eller motsvarande utomlands. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, kritiker och anställda inom finlandssvenska förbund samt av professionella organisationer inom konst och kultur.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Kulturfonden beviljar max 1 bidrag för fortbildning och nätverk (tidigare Bidrag för fortbildande resor inom konst, kultur) per person eller organisation och år. Karenstiden är 12 månader mellan fortbildningens eller resans genomförande. Du kan göra en ny ansökan innan karenstiden har löpt ut förutsatt att den nya ansökan gäller en fortbildning eller resa som inleds minst 12 månader efter att den förra avslutades.
(Obligatorisk)
OBS! Kulturfonden beviljar inte det här bidraget till studerande eller skolelever. Om ansökan gäller en resa för en grupp inom utbildningssektorn (skolklass, ämnesförening etc.), se bidraget Studieresor i grupp inom utbildningssektorn och andra organisationer.
(Obligatorisk)
OBS! Gör istället din ansökan till bidragsformen Fortbildning och behörighetsgivande studier, utbildning och forskning. Om ansökan inte relaterar till ditt arbete som lärare utan är fortbildning för dig som konstnär kan du svara Nej på den här frågan och gå vidare med den här ansökan.
(Obligatorisk)
OBS! Sök istället bidrag för fortbildning ur Journaliststipendier (ansökningstid januari och september).