Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Studieresor i grupp inom utbildningssektorn

För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan man inte söka om resestödet för det ändamål ni önskar att söka.