Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: November / Vetenskaplig forskning år 2022

För finansiering av vetenskaplig forskning inom samhällsvetenskaper och ekonomi, humaniora, pedagogik och naturvetenskap. Privatpersoner och arbetsgrupper bestående av privatpersoner kan inte ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning. Ansökan ska skickas in i högskolans, universitetets eller forskningsinstitutets namn. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Notera att vi inte tar emot ansökningar om resebidrag i denna ansökningsomgång. Ansök istället om resebidrag i omgången "Fortbildningsstipendier - utbildning". Omgången har fri ansökningstid och du får svar inom ca fyra veckor.