Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: November / Samfund - tidsbundna projekt år 2022

Vi beviljar bidrag till organisationer med verksamhet inom utbildning, forskning, konst, kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Se gärna vår instruktionsvideo för mer information.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Vi tar inte längre emot ansökningar av denna typ i vår novemberomgång. Från och med 1.1.2020 kan ni istället ansöka om bidrag för studieresor i grupp och pedagogiska besök på kulturinstitutioner och motsvarande när som helst under året. Behandlingstiden kommer att vara ca fyra veckor. Läs mera om ämnet på våra hemsidor. Vi ser fram emot er ansökan!