Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Bokpaket för skolor och daghem

Vi beviljar bidrag på max. 600 euro för bokpaket till dagvårdsenheter, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och skolor på andra stadiet. Gäller även språkbad på svenska. Enheten/skolan kan få bidrag för bokpaket högst vart tredje år. Ansökan kan göras av dagvårdsenheten eller skolan.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Vi beviljar bidrag för bokpaket högst vart tredje år.