Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Resebidrag - konst & kultur

Vi beviljar resebidrag inom konst och kultur för att främja konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten internationellt och inom Finland. Bidraget kan sökas av yrkesverksamma konstnärer, kulturarbetare, journalister och kritiker samt av anställda inom finlandssvenska förbund. Bidraget kan också sökas av organisationer inom konst och kultur. Bidrag beviljas inte för att bjuda in utländska konst- och kulturarbetare till Finland. OBS! På grund av corona-pandemin behandlar vi tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor. Endast ansökningar för resor inom Finland och till Åland kommer att behandlas. Vi uppmuntrar alla som söker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi. Sådana kostnader får räknas in i budgeten.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! På grund av COVID-19-pandemin beviljar Kulturfonden inte bidrag för resor utanför Finland och Åland tillsvidare.
(Obligatorisk)
OBS! Svenska kulturfonden beviljar max ett resestipendium per person och år. Karenstiden beräknas som 12 månader mellan resorna, inte från beskedet om att man beviljats resestipendium.
(Obligatorisk)
OBS! Vi beviljar inte bidrag till studerande eller skolelever.