Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Kultur under tiden

Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets tillfälliga bidragsform för frilansande konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Alla ansökningar behandlas av sakkunniga inom konst innan Kulturfondens tjänstemän bereder ansökningarna för beslut. Besluten tas av Kulturfondens vd Sören Lillkung och Konstsamfundets vd Stefan Björkman. Alla sökande måste ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Läs mer om hur Kulturfonden resonerar kring denna fråga här.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Bidraget kan endast sökas av professionella konstnärer eller kulturarbetare.
(Obligatorisk)
OBS! Bidraget kan endast sökas av frilansare, individuellt eller i arbetsgrupp.
(Obligatorisk)
OBS! Med den här bidragsformen vill vi stödja sökande som på grund av corona-epidemin helt står utan inkomst.