Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Fortbildningsstipendier - utbildning

för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om fortbildningsstipendier.

Bidrag kan beviljas för deltagande i kurser, seminarier, mässor eller fortbildande studieresor samt längre (inte behörighetsgivande) utbildningshelheter. Resestipendiet kan användas för rese- och logikostnader samt deltagaravgifter. En sökande kan beviljas högst ett resestipendium per år (12 mån., denna tid räknas från den tidpunkt då resan/kursen/konferensen de facto sker och inte från när man söker om bidraget/när beviljats bidraget).

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! På grund av COVID-19-pandemin beviljar Kulturfonden inte bidrag för resor utanför Finland och Åland tillsvidare.
(Obligatorisk)
OBS! Om du beviljats ett resestipendium från Svenska kulturfonden för att delta i en fortbildande resa, kurs eller konferens under de 12 senaste månaderna kan vi tyvärr inte bevilja dig ett nytt fortbildningsstipendium nu. Kontrollera när du fått fortbildnings-/resestipendium, och om det gått längre än 12 månader sedan senaste beviljade stipendium är du välkommen att ansöka om ett nytt fortbildningsstipendium nu.