Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Resestipendier - utbildning

för anställda inom utbildningssektorn och barn- och ungdomssektorn på svenska i Finland. Också klasslärare och svensklärare som undervisar svenska i finskspråkiga skolor kan ansöka om resestipendier.

Bidrag kan beviljas för deltagande i kurser, seminarier eller fortbildande studieresor samt längre (inte behörighetsgivande) utbildningshelheter. Resestipendiet kan användas för rese- och logikostnader samt deltagaravgifter. En sökande kan beviljas högst ett resestipendium per år (12 mån., denna tid räknas från den tidpunkt då resan/kursen/konferensen de facto sker och inte från när man söker om bidraget)

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Om du eller någon annan medlem i din arbetsgrupp beviljats ett resestipendium från Svenska kulturfonden för att delta i en fortbildande resa, kurs eller konferens under de 12 senaste månaderna kan vi tyvärr inte bevilja dig ett nytt resestipendium nu. Kontrollera när du eller någon annan medlem i din arbetsgrupp fått resestipendium, och om det gått längre än 12 månader sedan senaste beviljade resestipendium är du välkommen att ansöka om ett nytt resestipendium nu.