Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: 1936 Resestipendier - kultur

för resor till kurser eller seminarier och andra kortare studieresor med tydligt program och fortbildande syfte. Resestipendierna inom kulturområdet gäller konstnärer, kritiker, journalister och kulturarbetare som är yrkesverksamma på svenska i Finland eller anställda inom finlandssvenska förbund. Skolelever eller studerande kan inte få resestipendium.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Svenska kulturfonden beviljar max ett resestipendium per person och år. Karenstiden beräknas som 12 månader mellan resorna, inte från beskedet om att man beviljats resestipendium. Karenstiden gäller också om du varit medlem i en arbetsgrupp som fått resestipendium.