Svenska kulturfondens allmänna villkor för beviljade bidrag

Svenska kulturfondens allmänna villkor för beviljade bidrag

1. Bidraget används för det ändamål som det beviljats för.

2. Bidraget bör lyftas inom ett år från att det beviljats.

3. Redovisning inlämnas inom ett år efter att bidraget utbetalats (uppskov kan beviljas i ansökningssystemet).

4. Oanvända medel ska betalas tillbaka till Svenska kulturfonden.

5. Kvitton bifogas inte i redovisningen, men de ska sparas i två år för eventuell granskning.

6. Svenska kulturfondens namn och/eller logo ska användas synligt i all marknadsföring och kommunikation.

7. Svenska kulturfonden har rätt att publicera information om ansökningar och beviljade bidrag. 

Jag är medveten om att utbetalningen av bidraget kan avbrytas och/eller ett utbetalat bidrag kan återkrävas ifall inte de ovannämnda villkoren följs.

Tillägg för bidrag beviljade efter den 08.03.2022:
Om kraven på redovisning och/eller återbetalning inte följs kan bidraget gå till indrivning hos Intrum.