3.4 kl. 17-18 Info om föreningshusrenovering, digitalt

Svenska kulturfonden har i över 10 års tid haft en särskild ansökningsomgång för renovering av föreningshus. Under årens lopp har vi strävat till att förbättra era möjligheter att genomföra lyckade projekt. År 2021 gjorde vi det möjligt att ansöka om bidrag för hus som föreningen hyr samt en större satsning på konditionsgranskningar och planering.  Nu har ni möjlighet att delta och höra om nyheterna 2023!

Länk till digital Zoomträff 3.4.2023 kl. 17-18:

https://us02web.zoom.us/j/89038059256?pwd=eC90ZGx4VGNtaVlyOHZCYU9heVR5QT09


Evenemanget är stängt