Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Studieresor i grupp inom utbildningssektorn

På grund av coronapandemin tar vi tillsvidare endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. För studieresor som ordnas av läroinrättningar eller andra organisationer inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. Studieresorna kan vara riktade till grupper av elever, studerande eller anställda inom: - småbarnspedagogiken - den grundläggande utbildningen - andra stadiets utbildning - elevvården - utbildningsadministrationen - barn- och ungdomssektorn (främst ledarna) - högskolorna och universiteten - fria bildningen - studentföreningarna Vi kan också bevilja bidrag för studieresor för lärare i svenskt språkbad och klass- och ämneslärare som undervisar i svenska i finska läroinrättningar. OBS! Endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! På grund av COVID-19-pandemin beviljar Kulturfonden inte bidrag för resor utanför Finland och Åland tillsvidare.
(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan man inte söka om resestödet för det ändamål ni önskar att söka.