Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: November / Arbetsstipendier år 2021

Professionella konstnärer, hantverkare, kulturjournalister och kritiker kan ansöka om stipendium för eget konstnärligt arbete på heltid för ett till tre år.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Arbetsstipendium kan endast beviljas till personer under 65 år (dvs. personer som inte är berättigade till ålderspension). Projektstipendium kan däremot sökas oavsett ålder.
(Obligatorisk)
OBS! Arbetsstipendium beviljas inte till personer som bor i Svenska kulturfondens stipendielägenheter.