Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: 1923 Kulturarvspraktik

för studerande inom museiämnen (t.ex. historia, arkeologi, folkloristik).

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Kontakta organisationen du vill praktisera hos innan du gör ansökan. Kom överens om arbetstid och längd på praktiken, samt vilket arbete du förväntas utföra.
(Obligatorisk)
OBS! Stipendiet kan endast beviljas till heltidsstuderande inom museiämnen.